Rynologia

Rynologia (z gr. rhinos, rynos) - dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią, rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób nosa i zatok przynosowych.

Rynochirurgia - zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób nosa i zatok przynosowych.

Nos oraz zatoki przynosowe stanowią bardzo ważny dla prawidłowej fizjologii człowieka, początkowy odcinek dróg oddechowych. Specjalna struktura błony śluzowej, oraz złożona anatomia tego regionu powodują, że nos z systemem zatok przynosowych pełni szereg ważnych funkcji dla organizmu m.in.:

  • ogrzewanie, oczyszczanie i nawilżanie wdychanego powietrza,

  • stanowi barierę ochronną przed cząstkami organicznymi i nieorganicznymi, wyzwala  odruchy obronne (kichanie, kaszel),

  • funkcja narządu zmysłu węchu,

  • funkcja rezonacyjna, wzmacniająca głos i nadająca mu barwę,

  • funkcja obronna i ochronna podczas urazów mechanicznych twarzoczaszki.