Diagnostyka i metody badania migdałka gardłowego

Migdałek trzeci(gardłowy) nie jest widoczny przy normalnym oglądaniu gardła, dlatego też przy objawach sugerujących jego przerost, konieczna jest konsultacja i badanie przez specjalistę laryngologa.

Migdałek gardłowy jest tkanką limfatyczną (bierze udział w systemie odporności i powiększa się w czasie infekcji) dlatego powinien być badany w czasie względnego zdrowia dziecka.

Badanie migdałka gardłowego można wykonać przez ocenę jego wielkości na kilka sposobów:

  1. Badanie palcem - jest to badanie bardzo nieprzyjemne dla dziecka, dlatego też powinno być stosowane tylko w bardzo rzadkich sytuacjach. W naszej praktyce go nie wykonujemy.

  2. Badanie lusterkiem laryngologicznym – badanie u dzieci często trudne technicznie do wykonania i interpretacji, wymaga współpracy pacjenta z lekarzem.

  3. Ocena migdałka w badaniach obrazowych. Stosuje się tutaj zdjęcie RTG, tomografię komputerową bądź rezonans magnetyczny - metody te stosowane są przy trudnościach w badaniu lub wątpliwościach diagnostycznych. Zasadniczą wadą tych metod jest narażenie małego pacjenta na dawkę promieniowania, trudności w wykonaniu u małych dzieci (nieraz wymagane jest znieczulenie ogólne podczas badania) oraz  koszt.

  4. Badanie endoskopowe tzn. badanie migdałka kamerami medycznymi, które pokazują obraz z wnętrza ciała. Jest to szybkie i komfortowe badanie, nie wymaga znieczulenia, oraz pozwala lekarzowi na dokładną ocenę migdałka gardłowego, często z możliwością zapisu video przebiegu badania.

    W naszej praktyce lekarskiej do oceny endoskopowej migdałka gardłowego wykorzystujemy nowoczesne i innowacyjne urządzenie ENTviewer (elektroniczna szpatułka) firmy Sinutronic