Zapalenie zatok przynosowych

Zatoki są to przestrzenie powietrzne w czaszce, które poprzez wąskie ujścia łączą się z jamą nosa. Zatoki przynosowe dzielimy na: zatoki czołowe, sitowe, szczękowe i klinowe. Każda infekcja nosa dotyczy również zatok. Jednak dopiero zaburzenia drożności wąskich połączeń z nosem prowadzą do stanów zapalnych, które nazywamy zapaleniem zatok.

Objawami ostrego zapalenia zatok tzn. takiego, które pojawia się nagle i po prawidłowym leczeniu ustępuje są: bóle głowy (zwłaszcza przy ruchach), wysoka temperatura, wyciek z nosa lub niedrożność nosa, ogólne złe samopoczucie. Przyczyną choroby w 80% przypadków są infekcje wirusowe - taki stan nie wymaga stosowania antybiotykoterapii. Tylko w ok. 20% zachorowań dochodzi do nadkażenia bakteryjnego.

Przewlekłe zapalenie zatok jest to stan chorobowy, który trwa dłużej niż 12 tygodni. Objawami przewlekłego zapalenia zatok są stałe bądź okresowe bóle głowy o różnym stopniu nasilenia, niedrożność nosa, stały bądź okresowy wyciek z nosa, zaburzenia powonienia. Przewlekłe nie leczone zapalenie zatok może być też powodem innych poważnych chorób (m.in. serca i płuc) i/lub odchyleń w badaniach obrazowych i laboratoryjnych.