Polisomnografia czyli badanie snu

Badaniem koniecznym do rozpoznania bezdechu sennego jest polisomnografia. W większości przypadków badanie to wiąże się z jednodniową hospitalizacją w warunkach Oddziału Wewnętrznego lub Pulmonologicznego, co w naszych polskich warunkach wiąże się często z kosztami podróży i długiego czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala. W trakcie przygotowania pacjent ma zakładane pasy oddechowe oraz podłączany jest eletrodami do szeregu urządzeń medycznych nadzorujących funkcje życiowe w trakcie snu, m.in. elektroencefalogram (EEG), elektrookulogram (EOG), elektromiogram (EMG), elektrokardiogram (EKG), pulsoksymetr, czujnik oddychania, zmiany pozycji ciała, mikrofon do badania natężenia chrapania. Badanie zapisywane jest w komputerze, a następnie lekarz dokładnie ogląda zapis i stawia diagnozę. W przebiegu badania oznaczany jest wskaźnik bezdechów i spłyceń oddychania w czasie godziny snu (tzw. RDI), na podstawie którego rozpoznaje się obturacyjny bezdech senny (OBS). Norma RDI u człowieka wynosi do 5/godz.

Przy wskaźniku powyżej 5 a poniżej 15 rozpoznajemy postać łagodną OBS, wartości pomiędzy 15 a 30 to postać umiarkowana, a gdy zaburzeń jest powyżej 30 na godzinę mamy do czynienia z ciężką postacią choroby.

Warunki i przebieg samego badania w szpitalu nie zawsze zapewniają pacjentowi odpowiedni komfortu snu, co może mieć istotny wpływ na wynik badania. Dlatego też, Amerykańska Akademia Medycyny Snu zarekomendowała w określonych przypadkach diagnostykę przy użyciu aparatury skriningowej.

W naszej praktyce lekarskiej przeprowadzamy diagnostykę skriningową bezdechu sennego przy wykorzystaniu aparatu Watch-PAT 200, który wykorzystuje nowoczesne technologie umożliwiające uzyskanie wyników zbliżonych do klasycznej polisomnografii.

Aparat jest przeznaczony do przeprowadzania badań w warunkach domowych, po wcześniejszym przeszkoleniu pacjenta przez lekarza. Prosta budowa i funkcjonalność urządzenia sprawiają, że pacjent nie jest narażony na stres związany z badaniem w warunkach szpitalnych i montowaniem na ciele dużego zestawu czujników.