Badanie snu aparatem Watch-PAT 200

Pacjent po konsultacji i badaniu przez lekarza otolaryngologa zostaje poinstruowany, w jaki sposób ma zamocować aparat i czujniki oraz w jaki sposób rozpocząć badanie. Po powrocie do domu w godzinach wieczornych, po przebraniu się w piżamę, pacjent przypina aparat do ręki, montuje czujniki, następnie przytrzymuje przez chwilę przycisk start, aż zaświeci się wyświetlacz na aparacie. Przez kolejne 30 sekund aparat przeprowadza auto test, a następnie wyświetla informację o rozpoczęciu badania. Całe postępowanie krok po kroku wyjaśnia czytelna instrukcja oraz dołączone materiały wideo. Następnego dnia, po przebudzeniu pacjent odpina czujniki i zdejmuje z ręki aparat. Aparat z zapisanym badaniem jest zwracany lekarzowi w czasie kolejnej wizyty, podczas której lekarz otolaryngolog omawia z Pacjentem wyniki badania i ustala plan leczenia lub ewentualnych dalszych konsultacji u specjalistów z innych dziedzin medycyny. Jeśli jest to konieczne – zaleca odpowiednie leczenie operacyjne.

Poniżej zamieszczamy film instruktażowy przygotowany przez producenta Watch-PAT: