DISE (drug induced sleep endoscopy)

Endoskopia we śnie farmakologicznym (drug induced sleep endoscopy – DISE) została po raz pierwszy opisana w 1991 r.  

Badanie DISE  wykonujemy  u  pacjentów w ramach diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. Przeprowadzane jest zarówno u „zwykłych chrapaczy”,  jaki u pacjentów z różnym zaawansowaniem zespołu snu z bezdechami. Szczególnym wskazaniem do wykonania badania DISE jest nieskuteczność dotychczas stosowanego leczenia. Badanie umożliwia  lokalizację miejsca odpowiedzialnego  za obturację górnych dróg oddechowych (GDO), określenie poziomu i sposób, w jaki dochodzi do zapadania się tkanek GDO. Jest to szczególnie istotne dla lekarza prowadzącego w prawidłowym zaplanowaniu zabiegu operacyjnego i ocenie przewidywalnej skuteczności zastosowanego leczenia.