Metody leczenia chrapania i bezdechu sennego 

Leczenie opiera się na dwóch zasadniczych rodzajach terapii: zachowawczej oraz chirurgicznej. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i wyboru optymalnego postępowania dopasowanego do stanu ogólnego pacjenta.