Na czym polega chirurgia radiofalowa (tzw. radiochirurgia)?

Chirurgia radiofalowa wykorzystuje efekt przepływu fal radiowych o bardzo wysokiej częstotliwości i niskiej temperaturze przez ściśle określony obszar w obrębie operowanych tkanek. Przedrostek „radio" użyty został dlatego, że wykorzystywana częstotliwość jest wyższa niż w przypadku radioodbiorników odbierających fale długie, ale niższa od częstotliwości wykorzystywanej w telewizji.  

Jest to mało inwazyjna metoda, wykonywana z powodzeniem w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Temperatura generowana w trakcie zabiegu dochodzi maksymalnie do około 90 stopni, w odróżnieniu od klasycznej elektrochirurgii, gdzie temperatury mogą dochodzić nawet do 800 C. Nie powoduje to zwęglenia i dużego termicznego uszkodzenia tkanek. Dzięki temu tkanki po zabiegu szybciej i lepiej się goją. W chirurgii przy użyciu fal o częstotliwości radiowej istnieje możliwość podśluzówkowego generowania tej fali. Powoduje to, że śluzówka, niezbędna do dobrego funkcjonowania narządu, pozostaje nieuszkodzona. Nie tworzą się też blizny na błonie śluzowej.

Ponieważ w trakcie zabiegu generowana fala ma wytworzyć pod śluzówką bliznę, efekt ostateczny zabiegu uzyskuje się dopiero po 4-6 tygodniach. Obecne dane literaturowe podają ok. 60-80% skuteczności leczenia radiochirurgią chrapania oraz lekkich i umiarkowanych postaci bezdechu sennego. W odróżnieniu od innych bardziej inwazyjnych metod leczenia chirurgicznego wykorzystanie fal radiowych daje możliwość powtórzenia zabiegu przy niezadowalającym wyniku leczenia.

Poniżej zamieszczamy artykuły potwierdzające skuteczność radiochirurgii:

1) Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Jun 22. [Epub ahead of print]„Leczenie zespołu obturacyjnego bezdechu w czasie snu poprzez wykonanie plastyki języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego metodą chirurgii radiofalowej wraz z usunięciem migdałków”

„Treatment of obstructive sleep apnea syndrome using radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty with tonsillectomy”
Lim DJ, Kang SH, Kim BH, Hong SC, Yu MS, Kim YH, Choi JS, Jin KH.
Tłumaczenie streszczenia artykułu [kliknij]

2) Acta Otorrinolaringol Esp. 2003 Dec;54(10):686-92.„Somnoplastyka: leczenie przewlekłego chrapania działaniem fal radiowych na podniebienie miękkie”

„Somnoplasty: treatment of chronic snoring using radiofrequency irradiation of the palate”
[Artykuł w j. hiszpańskim]
Galindo Campillo AN, García Simal M, Navarro Cunchillos M, Toledano Muñoz A.
Tłumaczenie streszczenia artykułu [kliknij]

3) Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Jun;264(6):659-67. Epub 2007 Feb 9.„Dwubiegunowa terapia radiofalowa w leczeniu chrapania z łagodnym lub umiarkowanym zespołem bezdechu śródsennego: porównanie radiofalowej uwulopalatoplastyki z techniką kanałową”

„Bipolar radiofrequency treatment for snoring with mild to moderate sleep apnea: a comparative study between the radiofrequency assisted uvulopalatoplasty technique and the channeling technique”
Bassiouny A, El Salamawy A, Abd El-Tawab M, Atef A.
Tłumaczenie streszczenia artykułu [kliknij]