Nasza oferta

  

 • Chorób migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych (bocznych)
 • Chorób jamy ustnej i języka
 • Chorób nosa
 • Ucha środkowego (niedosłuch u dzieci dorosłych, przewlekłe zapalenie ucha środkowego)
 • Stanów ostrych i przewlekłych zatok przynosowych
 • Krtani, fałdów głosowych i tchawicy w tym wideolaryngoskopia i laryngostroboskopia
 • Ślinianek
 • Zmian na szyi
 • Zmian w obrębie skóry twarzy, szyi i małżowin usznych
 • Zawrotów głowy
 • Innych schorzeń w obrębie głowy i szyi

 • RTG klasyczne
 • USG
 • Tomografii komputerowej (TK)
 • Rezonansu magnetycznego (MRI)
 • Ocena audiogramów
 • Ocena audiometrii impedancyjnej (tympanometrii)
 • Ocena otoemisji
 • Ocena słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (BERA)
 • Wyników badań krwi i innych badań laboratoryjnych
 • Wyników biopsji cienkoigłowych i innych badań histopatologicznych z obrębu głowy i szyi

USZY

 • Płukanie uszu za pomocą urządzenia Waterpik
 • Oczyszczanie przewodów słuchowych ssakiem z zalegającej wydzieliny
 • Usuwanie ciała obcego przewodu słuchowego zewnętrznego
 • Nacięcie błony bębenkowej (paracenteza) w znieczuleniu lokalnym
 • Przedmuchiwanie trąbek słuchowych m.Politzera
 • Cewnikowanie (kateryzacja) trąbek słuchowych z podaniem leków
 • Nacięcie krwiaka małżowiny usznej

NOS I ZATOKI

 • Usuwanie ciał obcych z nosa
 • Płukanie jamy nosa i zatok metodą Proetza
 • Tamponada przednia nosa przy krwawieniach
 • Repozycja złamania kości nosa
 • Punkcja zatok szczękowych (z płukaniem, podaniem leków i założeniem czasowym drenów)

JAMA USTNA, GARDŁO, KRTAŃ

 • Podcięcie skróconego wędzidełka języka i wargi górnej w znieczuleniu lokalnym
 • Usuwanie ciał obcych z jamy ustnej i gardła
 • Usuwanie brodawczaków jamy ustnej i gardła z badaniem histopatologicznym
 • Nacięcie ropni okołomigdałkowych
 • Oczyszczanie migdałków podniebiennych z treści retencyjnej (detrytu)
 • Sondowanie ujść i przewodów wyprowadzających ślinianek podżuchwowych
 • Badanie endoskopowe gardła dolnego i krtani ze stroboskopią

Zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym (lokalnym)

 • Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) za pomocą radiochirurgii- przy zaburzeniach drożności nosa, chrapaniu i bezdechu sennym
 • Plastyka języczka i podniebienia miękkiego za pomocą radiochirurgii- leczenie chrapania i bezdechu sennego
 • Koagulacja naczyń w jamie nosowej w krwawieniach z nosa za pomocą radiochirurgii
 • Przecięcie zrostów w jamie nosowej za pomoca radiochirurgii
 • Podcięcie skróconego wędzidełka języka i wargi górnej za pomocą radiochirurgii
 • Kryptoliza (waporyzacja) migdałków podniebiennych za pomocą radiochirurgii przy przeroście i gromadzeniu się treści retencyjnej- wg indywidualnych wskazań
 • Endoskopia nosa i nosogardła z użyciem toru wizyjnego
 • Usunięcie pojedynczych polipów nosa pod kontrolą endoskopu
 • Koagulacja żylaków nasady języka za pomocą radiochirurgii

Zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym

FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia nosa i zatok

 • Operacje zatok w przypadku przewlekłego zapalenia, polipów nosa, grzybicy, ciał obcych zatok, przygotowania to wszczepiania implantów zębowych

Plastyka ujść zatok przy pomocy balonów (balonoplastyka)

 • Zatok czołowych, szczękowych i klinowych

Chirurgia przy użyciu lasera

 • Usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia)
 • Zmniejszenie migdałów podniebiennych (tonsillotomia)
 • Plastyka podniebienia i języczka (laser diodowy)
 • Plastyka zastawki nosa (laser diodowy)

DISE – endoskopia w czasie snu farmakologicznego

NOS I ZATOKI

 • Septoplastyka - operacja przegrody nosa
 • Konchoplastyka - plastyka małżowin nosowych dolnych (laser diodowy)
 • Usunięcie polipów nosa - endoskopowe przy użyciu noża ssącą tnącego (shaver)
 • Operacja zatok przynosowych klasyczna (Caldwell-Luca)
 • Inne

JAMA USTNA I GARDŁO

 • Adenotomia – usunięcie migdałka trzeciego
 • Tonsillotomia - zmniejszenie migdałków podniebiennych (laser diodowy)
 • Tonsillektomia - usunięcie migdałków podniebiennych (laser diodowy)
 • Usunięcie zmian na języku
 • Usunięcie kamieni z przewodów wyprowadzających ślinianek
 • Inne

 USZY

 • Nacięcie błony bębenkowej (paracenteza)
 • Założenie drenażu wentylacyjnego ucha środkowego
 • Usunięcie zmian skórnych małżowiny usznej i przewodu słuchowego
 • Inne

KRTAŃ

 • Mikrochirurgia krtani
 • Pobranie wycinków z krtani i gardła dolnego do badania histo-patologicznego 
 • Operacje endoskopowe krtani w przypadku porażeń fałdów głosowych
 • Inne

SZYJA I SKÓRA

 • Pobranie węzłów chłonnych do badania histopatologicznego
 • Usunięcie zmian skórnych łagodnych i nowotworowych z okolicy głowy i szyi
 • Inne