Dolegliwości i objawy kliniczne 

OMS (otitis media secretoria) jest zazwyczaj chorobą przebiegającą skrycie, może trwać miesiącami i długo pozostać nierozpoznana.

Do objawów klinicznych, które mogą sugerować istnienie wysiękowego zapalenia ucha środkowego należą:

  • powoli postępujące, często obustronne upośledzenie słuchu o typie przewodzeniowym lub mieszanym 

  • okresowe bole ucha z nawracającymi epizodami ostrego zapalenia ucha środkowego,  

  • nawracające infekcje górnych dróg oddechowych,

  • szumy uszne , uczucie zatkania, ,,przelewania się płynu” w uszach,

  • opóźnienie rozwoju mowy, nauki czytania i pisania,