Badaniem koniecznym do rozpoznania bezdechu sennego jest polisomnografia. W większości przypadków badanie to wiąże się z jednodniową hospitalizacją             w warunkach Oddziału Wewnętrznego lub Pulmonologicznego, co w naszych polskich warunkach wiąże się często z kosztami podróży i długiego czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala. W trakcie przygotowania pacjent ma zakładane pasy oddechowe oraz podłączany jest eletrodami do szeregu urządzeń medycznych nadzorujących funkcje życiowe w trakcie snu. Warunki i przebieg samego badania    w szpitalu nie zawsze zapewniają pacjentowi odpowiedni komfortu snu, co może mieć istotny wpływ na wynik badania. Dlatego też,  Amerykańska Akademia Medycyny Snu zarekomendowała w określonych przypadkach diagnostykę przy użyciu aparatury skriningowej.

W naszej praktyce lekarskiej przeprowadzamy diagnostykę skriningową bezdechu sennego przy wykorzystaniu aparatu Watch-PAT 200, który wykorzystuje nowoczesne   technologie umożliwiające uzyskanie wyników zbliżonych do klasycznej polisomnografii.                                                                                                             Aparat jest przeznaczony do przeprowadzania badań w warunkach domowych,               po wcześniejszym przeszkoleniu pacjenta przez lekarza. Prosta budowa                          i funkcjonalność urządzenia sprawiają, że pacjent nie jest narażony na stres związany z badaniem w warunkach szpitalnych i montowaniem na ciele dużego zestawu czujników.