Metoda leczenia przerostu małżowin nosowych za pomocą fal radiowych (tzw. radiochirurgia)

Zabieg zmniejszenia małżowin nosowych nazywany jest konchoplastyką (łac. concha- małżowina). Celem zabiegu jest zmniejszenie przerośniętych małżowin, a tym samym poprawa drożności jam nosa, zmniejszenie nasilenia kataru i częstości infekcji górnych dróg oddechowych. Pośrednio, u osób chrapiących nawykowo lub cierpiących na bezdechy podczas snu, zabieg konchoplastyki zmniejsza te dolegliwości.

 

Współcześnie konchoplastyka  najczęściej wykonywana jest metodą chirurgii radiofalowej. Zabieg jest przeprowadzany w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu miejscowym. Fala radiowa jest wytwarzana pod śluzówką, co powoduje zapadanie się małżowiny nosowej dolnej od środka, a niezbędna do prawidłowego funkcjonowania śluzówka pozostaje nie uszkodzona. Ponieważ  w trakcie zabiegu generowana fala ma wytworzyć pod śluzówką bliznę, efekt ostateczny zabiegu uzyskuje się dopiero po 3-4 tygodniach. Czasem, przy bardzo znacznych przerostach, konieczne jest, po okresie pełnego wygojenia, powtórzenie zabiegu.

 

Poniżej zamieszczamy artykuły potwierdzające skuteczność radiochirurgii w leczeniu przerostu małżowin nosowych:

1) Laryngoscope. 2003 Mar;113(3):514-9.„Porównanie wpływu radiofalowej resekcji tkanki, resekcji z zastosowaniem lasera CO2 i częściowej resekcji małżowiny nosa na funkcję nosowego nabłonka śluzoworzeskowego.”

„Comparison of the effects of radiofrequency tissue ablation, CO2 laser ablation, and partial turbinectomy applications on nasal mucociliary functions”
Sapçi T, Sahin B, Karavus A, Akbulut UG.
Klinika Otolaryngologii, Szpital Uniwersytecki Posta Telefon Telgraf, Gozenc sok. 14/9, 81070 Erenkoy-Istambuł, Turcja. tariksapci@turk.net 
Tłumaczenie streszczenia artykułu [kliknij]

2) Laryngoscope. 2001 Jan;111(1):153-8.„Zmiany czynnościowe nosa po redukcji objętości małżowiny nosowej techniką radiofalową w warunkach kontrolowanej temperatury”

„Changes of nasal function after temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction for the turbinate”
Rhee CS, Kim DY, Won TB, Lee HJ, Park SW, Kwon TY, Lee CH, Min YG.
Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Państwowy Uniwersytet Medyczny w Seulu, Korea.
Tłumaczenie streszczenia artykułu [kliknij]

3) Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Dec;133(6):972-8.„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa radiofalowej plastyki małżowiny nosa i klasycznej chirurgii, w leczeniu przerostu małżowiny nosowej dolnej”

„Comparison of the effectiveness and safety of radiofrequency turbinoplasty and traditional surgical technique in treatment of inferior turbinate hypertrophy”
Cavaliere M, Mottola G, Iemma M.
Klinika Otorynolaryngologii, Szpital Moscat, Avellino, Włochy. matorl@inwind.it
Tłumaczenie streszczenia artykułu [kliknij]