Leczenie zespołu obturacyjnego bezdechu w czasie snu poprzez wykonanie plastyki języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego metodą chirurgii radiofalowej wraz z usunięciem migdałków

Źródło

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi; Uniwersytet Medyczny Konkuk, Szpital Uniwersytecki Chungju, 620-5 Kyohyun-dong, Chungju-si, Chungbuk, 380-704, Korea Południowa, lim516@gmail.com.

Streszczenie

Chirurgia radiofalowa została wprowadzona do praktyki klinicznej w celu zminimalizowania termicznego uszkodzenia tkanek. Elektroda radiofalowa pozwala na wykonanie nacięć na wolnej krawędzi podniebienia miękkiego, podobnie jak w przypadku plastyki języczka podniebiennego i podniebienia wykonanej techniką chirurgii laserowej. Usunięcie migdałków (tonsilektomia) pozwala na powiększenie średnicy poprzecznej gardła. Celem badania była ocena skuteczności plastyki języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego wykonanej metodą chirurgii radiofalowej [z ang. radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty (RAUP)] wraz z usunięciem migdałków, w leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego [z ang. obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)]. W badaniu wzięło udział 92. pacjentów z objawami obturacyjnego bezdechu śródsennego, których podzielono na grupy w zależności od nasilenia objawów chorobowych i stopnia zaawansowania wg skali Friedmana. Kliniczną ocenę uczestników badania przeprowadzono przed zabiegiem i 6 miesięcy po zabiegu w oparciu o wizualną skalę analogową (z ang. VAS) chrapania, skalę senności Epworth (z ang. ESS) oraz wskaźnik bezdechu i spłyceń oddechu (z ang. AHI). Ponadto przeprowadzono analizę bólu pooperacyjnego, ubytku mowy i zaburzeń połykania. Po zabiegu zaobserwowano istotną poprawę stanu klinicznego wg wizualnej analogowej skali chrapania (VAS), ESS oraz wskaźnika AHI. Reasumując, wyniki badania wskazują na skuteczność leczenia operacyjnego (50 % spadek AHI i AHI < 20) w 66% przypadków (tj. 61 z 92 pacjentów). Zaobserwowano zmniejszenie bólu pooperacyjnego, objawów ubytku mowy oraz zaburzeń połykania w 2 tygodnie po zabiegu. Wyniki badania klinicznego sugerują, że plastyka języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego metodą chirurgii radiofalowej w połączeniu z tonsilektomią jest skutecznym sposobem leczenia chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego.