Przebieg badania DISE

Badanie przeprowadza się w trybie jednodniowym w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo pacjenta, w asyście anestezjologa. Można je wykonać na bloku operacyjnym lub w odpowiednio wyposażonej sali zabiegowej. Parametry życiowe pacjenta są przez cały czas monitorowane, a w razie konieczności pacjent może zostać zaintubowany i podłączony do respiratora. Po wprowadzeniu pacjenta w sen farmakologiczny (tzn. wspomagany lekami), przez jamę nosa zakłada się cienki endoskop (nasofiberoskop), który umożliwia wykonującemu badanie lekarzowi obserwację w czasie rzeczywistym stanu drożności górnych dróg oddechowych podczas snu pacjenta. Całe badanie jest zapisywane, co umożliwia w późniejszym czasie jego dokładną analizę i zaplanowanie przez lekarza prowadzącego dalszych etapów leczenia pacjenta. Po wykonaniu badania , pacjent za zgodą lekarza anestezjologa oraz lekarza prowadzącego może udać się do domu.