Metody leczenia refluksu

Leczenie refluksu obejmuje przede wszystkim zmianę sposobu żywienia i stylu życia, oraz wspomagająco farmakoterapię, która polega na przyjmowaniu inhibitorów pompy protonowej (hamują wydzielanie kwasu żołądkowego) i leków poprawiających motorykę przewodu pokarmowego. W uzasadnionych przypadkach część chorych wymaga zastosowania leczenia chirurgicznego.

Celem leczenia jest wyleczenie uszkodzeń błony śluzowej, zmniejszenie dolegliwości i objawów choroby oraz zapobieganie nawrotowi choroby. Większość chorych uzyskuje poprawę kliniczną w okresie 3 m-cy prowadzonego leczenia zachowawczego.