Objawy chorób nosa i zatok przynosowych

W  praktyce laryngologicznej dominującym objawem klinicznym  chorób nosa i zatok zgłaszanym przez pacjentów , jest zaburzenie drożności nosa.

Jako przyczyny tej patologii najczęściej wymienia się:

  • czynniki zapalne (infekcje, alergia, polipy),

  • czynniki niezapalne (m.in. skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych, polekowe),

  • nowotworowe (łagodne i złośliwe).

Badania wykazały, że stała blokada nosa znacznie obniża wydolność socjalną, zmniejsza sprawność fizyczną, nasila zmęczenie. Może być przyczyną nawracających zapaleń zatok przynosowych, nieżytów trąbki słuchowej (niedosłuch), chrapania oraz zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS). Poziom nasilenia dolegliwości porównywalny jest ze średnią lub ciężką postacią astmy oskrzelowej !!!