Leczenie chirurgiczne chrapania i bezdechu sennego

Do leczenia chirurgicznego kwalifikuje się chorych, u których stwierdzono obecność odmienności budowy anatomicznej lub stanów patologicznych uznanych za kluczowe dla patomechanizmu obturacji dróg oddechowych. Zabiegi chirurgiczne nie są skuteczne u 100% pacjentów, jednak kwalifikują się oni wówczas do leczenia zachowawczego, a grupa pacjentów u której nie uzyskano zadowalającego wyniku leczenia po zabiegu zwykle lepiej toleruje aparaturę nCPAP ze względu na poprawę drożności nosa.

Najczęstsze przyczyny chrapania i bezdechów które można leczyć chirurgicznie:

Patologie w obrębie nosa:

  • przerost małżowin nosowych,
  • krzywa przegroda nosowa,
  • polipy nosa.

Patologie w obrębie gardła:     

  • przerost języczka,
  • przerost języka,
  • zbyt wiotkie, przerośnięte podniebienie miękkie,
  • przerost migdałków,
  • zmiany w gardle dolnym i krtani.

Jedną z metod operacyjnych przy chrapaniu i bezdechach sennych jest uvulopalatopharyngoplastyka (UPPP). Jest to zabieg chirurgiczny, polegający zazwyczaj na usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczowej i łącznej z okolic gardła środkowego m.in. podniebienia miękkiego, łuków podniebiennych i języczka.

Zazwyczaj są to zabiegi małoinwazyjne przeprowadzane często za pomocą nowoczesnych narzędzi chirurgicznych m.in. fal radiowych, lasera, plazmy argonowej, wszczepialnych implantów itp.

W swoje praktyce lekarskie z powodzeniem stosujemy już od kilku lat chirurgię radiofalową.